Tack, snälla Vägverket!

När Vägverket hösten 2008 skulle riva handlare Aldéns hus fick Södra Härene Hembygdsförening möjlighet att anordna en auktion på kvarvarande inventarier innan rivningen genomfördes. Behållningen från auktionen gick till hembygdsföreningen.

Styrelsen vill på detta sätt tacka Vägverket och de ansvariga tjänstemännen för att föreningen fick tillfälle att anordna auktionen och för det goda samarbetet i samband med rivningen.