Till minne/In memoriam

Södra Härene Hembygdsförening har erhållit en generös gåva till minne av Ing-Lill Aldén, en av föreningens grundare och mångårig styrelsemedlem, som avled i våras. Det är Inga-Lills amerikanska släktingar som står för gåvan. Styrelsen riktar ett varmt tack till givarna.

Södra Härene Hembygdsförening has recieved a generous donation in remembrance of Inga-Lill Aldén, one of the founders of the organization and a long standing member of the Board, who passed away last spring. The donors are Inga-Lill’s American relatives. The Board expresses its gratitude to the donors.

Givarna är: / The donors are:
Vera Pinosky
Don & Linda Rice and Family
Deanna Hisaw & Charlie Sexton and Family
Joanne & Bob Smith and Family
Veronica Johnson & John Goyer

Amerikaafton 26/10

Vi följer upp augustifestens indiantema med fokus på de båda familjer från Södra Härene och Tumberg som utvandrade till Amerika. Familjerna dödades i ett indianuppror som fick mycket publicitet.

Jerker Saxentorp kommer att visa bilder från platser i USA med anknytning till de båda familjerna. Han har också träffat släktingar till familjerna.

Tillsammans med sin kollega Christer Brunnegård kommer Jerker också att visa bilder och berätta om sina resor i svenskbygderna i USA.

Tid och plats: Kl 19.00 i Härenegården