Amerikaafton 26/10

Vi följer upp augustifestens indiantema med fokus på de båda familjer från Södra Härene och Tumberg som utvandrade till Amerika. Familjerna dödades i ett indianuppror som fick mycket publicitet.

Jerker Saxentorp kommer att visa bilder från platser i USA med anknytning till de båda familjerna. Han har också träffat släktingar till familjerna.

Tillsammans med sin kollega Christer Brunnegård kommer Jerker också att visa bilder och berätta om sina resor i svenskbygderna i USA.

Tid och plats: Kl 19.00 i Härenegården