Styrelsen 2007 – 2009

Ordförande
Ingemar Larsson
Fötene Västergården 2
447 91 Vårgårda
Tfn: 0322- 62 70 91

Vice ordförande
Rosita Smok
Härene Mellomgården
447 91 Vårgårda
Tfn: 0322-62 71 08

Kassör
Anita Arvidsson
Tåstorp 5
447 91 Vårgårda
Tfn: 0322-62 70 06

Sekreterare
Lena Gustafsson
Fötene Östergården
447 91 Vårgårda
Tfn: 0322-62 71 81

Ledamot
Evald Hermansson
Fötene Afsegården 1
447 91 Vårgårda
Tfn 0322 -62 70 16

Suppleant
Ingrid Andersson
Härene Östergård 2
447 91 Vårgårda
Tfn: 0322-62 70 71

Suppleant
Conny Larsson
Ribbingsberg, Torpet
447 91 Vårgårda
Tfn: 0322-62 70 20

Suppleant
S-O Eckstrand
Ingemarstorp
447 91 Vårgårda
Tfn: 0322-62 70 54