Penningvärde

I hembygds- och släktforskning kan man stöta på uppgifter om till exempel löner, priser och kostnader av olika slag. Ibland skulle man vilja veta vad dessa belopp motsvarar i dagens penningvärde.

Nu finns det möjlighet att få hjälp med detta på Kungl. Myntkabinettets webbplats. Där kan man göra omräkningar från och med 1873, det år då kronan infördes, till och med 2006. Det är ganska grova uträkningar, men den som vill kan göra mer precisa uträkningar med hjälp av SCB:s prislathund. Hos SCB kan beräkningar göras från och med 1914.