Den försvunna sjön

I västra delen av Södra Härene ligger Lärkemossen, en mosse som idag är ett naturreservat för att bevara den. Den är väldigt stor med en yta på flera 1000 hektar och den ingår i sex socknar; Södra Härene, Kullings-Skövde, Bergstena, Magra, Åsaka och Fåglum. Mossen är uppdelad i två ungefär lika stora delar utav en bergskedja som löper till halva mossens bredd från östsidan, det vill säga från Södra Härene hållet. På detta viset bildas en smal terräng och där i mossen ligger hemmanet Hagö. Hagö är skiljt från fastlandet från den östra och västra sidan av smala mossremsor, eftersom det högland med skogar, berg och åkerjord, skiljer den mossen åt i en nordlig och en sydlig del. Av namnet förstår man att det förut varit en ö och för en mansålder sedan kunde man på ett berg nere vid mossen hitta järnringar fästa med järnbyglar. Dessa tros ha använts för att ankra båtar i. Nu syns de inte längre eftersom mossen har höjt sig och nu döljer dem.

När skiftet skulle förrättas på Åsaka utmarker i början av 1800-talet frågade lantmätaren efter en sjö som skulle ligga i trakten. ”Här finns ingen sjö” fick han till svar. Men när en karta togs fram från 1600-talet såg man att där visst varit en sjö, men den fanns alltså inte kvar. Av den forna sjön finns idag bara mosse, gungfly och ett smalt vattendrag kvar. Dock är fortfarande stora mängder vatten bundna till mossen, fast långt ned.