Till minne/In memoriam

Södra Härene Hembygdsförening har erhållit en generös gåva till minne av Ing-Lill Aldén, en av föreningens grundare och mångårig styrelsemedlem, som avled i våras. Det är Inga-Lills amerikanska släktingar som står för gåvan. Styrelsen riktar ett varmt tack till givarna.

Södra Härene Hembygdsförening has recieved a generous donation in remembrance of Inga-Lill Aldén, one of the founders of the organization and a long standing member of the Board, who passed away last spring. The donors are Inga-Lill’s American relatives. The Board expresses its gratitude to the donors.

Givarna är: / The donors are:
Vera Pinosky
Don & Linda Rice and Family
Deanna Hisaw & Charlie Sexton and Family
Joanne & Bob Smith and Family
Veronica Johnson & John Goyer