Blandade fornfynd

Det har hittats många lösa fornfynd i Södra Härene, till exempel ett hundratal stenyxor, pilspetsar och flintadolkar, två svärdklingor i brons och ett bronscelt.

1834 hittade dåvarande ägaren till Härene Mellomgård två så kallade hängkärl och en bältesbuckla av brons i Ekensåsens mosse, dessa fynd sägs vara de vackraste bronsfynden som gjorts i Södra Härene.

Det mest unika fyndet hittades dock utav lantbrukaren Joel Johansson, Härene Nordgård. Det han fann var en dubbelring av brons, sammanhållen av ett vackert utristat band och två miniatyr dryckeshorn. På Göteborgs museum har sakkunniga sagt att den är en så kallad fostbrödralagsring, 800-900 år gammal och med endast en motsvarighet i Sverige vad man vet. Joel Johansson hittade även pärlor av glas och bärnsten från stenåldern.

Vid den sista av åsänkningarna påfann man några kanoter av urholkade ekstockar, en av dem välbevarad med snidad bakstam. Denna överlämnades till Västergötlands fornminnesförening och en av de andra kanoterna förvaras i gamla kyrkans bårhus.

Bronsåldern

Det finns många fasta fornlämningar i Södra Härene från denna tidsepok, särskilt på Sättebergskullen, en skogsklädd höjd som sträcker sig mellan Härene Nordgården och Mellomgården.

På kullens krön ligger tre ättehögar i rad vilka sannolikt härstammar från bronsåldern. Där Sättebergskullen slutar med ett brant berg vid Mellomgården är den översållad med fotsulor och älvkvarnar (skålgropar). Älvkvarnarna är över 300 i antalet och därmed den största förekomsten i Västergötland, och fotsulorna 54, varav 32 är parvis. Inte långt ifrån kullen på Nordgårdens ägor finns ett altarlikt stenblock med 11 älvkvarnar.

Älvkvarnarna förekommer ofta i anslutning till hällristningar från bronsåldern och är svårtolkade fornlämningar. De är runda gropar som huggits ut i sten och på senare tid har de använts för att offra till älvor vid sjukdom, därav namnet.

Säkra bronsåldersrösen finns på flera ställen.