En sann kulturmiljö

Riksantikvariet har en utmärkt webbtjänst som heter Fornsök. Om man söker på Södra Härene så hittar man bland annat 25 fornlämningar.

Varje fornlämning beskrivs på en egen sida. I många fall – som här i exemplet Jättakullen – finns originaldokumentationen från inventeringen inskannad samt kartkoordinater och kartblad angivna så att man kan hitta fornlämningen i terrängen.

Det tar en god stund att ta sig igenom alla fornlämningarna, men det är mycket intressant.