Södra Härene från ovan

Under 1950-talet var det populärt med flygfotografering av hus och gårdar. Bilderna var tänkta att användas som tavlor att hänga på väggen. Cirka 80 procent av bilderna blev dock aldrig sålda. I årtionden har negativen legat glömda på en vind. Nu har bilderna digitaliserats och är tillgängliga via Internet [källa: nättidningen Rötter]. Det är företaget Flygfotohistoria som står för denna kulturgärning.

Största delen utgörs av ett arkiv från tiden mellan 1950 och 1957. Det är bilder på enstaka lantgårdar, från slott till koja. Men också villor, småindustrier, kyrkor, handelsbodar och en och annan järnvägsmiljö. Allt är flygfoton och i svartvitt. Om du hittar ”din” gård har du möjlighet att beställa bilder av den – som enstaka kort eller kanske till och med som en tavla att hänga ovanför finsoffan.

Här och här finns bilder från Södra Härene. Det kan också finnas bilder från Södra Härene på en del andra rullar, se förklaring hos Flygfotohistoria.

En sann kulturmiljö

Riksantikvariet har en utmärkt webbtjänst som heter Fornsök. Om man söker på Södra Härene så hittar man bland annat 25 fornlämningar.

Varje fornlämning beskrivs på en egen sida. I många fall – som här i exemplet Jättakullen – finns originaldokumentationen från inventeringen inskannad samt kartkoordinater och kartblad angivna så att man kan hitta fornlämningen i terrängen.

Det tar en god stund att ta sig igenom alla fornlämningarna, men det är mycket intressant.

Penningvärde

I hembygds- och släktforskning kan man stöta på uppgifter om till exempel löner, priser och kostnader av olika slag. Ibland skulle man vilja veta vad dessa belopp motsvarar i dagens penningvärde.

Nu finns det möjlighet att få hjälp med detta på Kungl. Myntkabinettets webbplats. Där kan man göra omräkningar från och med 1873, det år då kronan infördes, till och med 2006. Det är ganska grova uträkningar, men den som vill kan göra mer precisa uträkningar med hjälp av SCB:s prislathund. Hos SCB kan beräkningar göras från och med 1914.

Museibilder

Västergötlands museum har ett stort bildsarkiv som bland annat innehåller en del gamla foton från Södra Härene, t.ex. denna bild på Södra Härene gamla kyrka. Om du klickar på bilden så får du se den i full storlek på museets hemsida.

Du som vill söka på egen hand i bildarkivet hittar startsidan här. Skriv in ”Södra Härene” i Socken-fältet och tryck på Sök så får du upp en lista med 31 bilder (varav en del dubbletter).

Kyrkböcker mm för Södra Härene

Tage Svantesson i Östadkulle har sammanställt uppgifter från födelse- död- och vigselböcker (från tiden innan husförhörslängder började föras) samt uppgifter från vanliga husförhörslängder och en del uppgifter från domböcker, mantalslängder och bouppteckningar för en mängd socknar i norra Älvsborg och södra Skaraborg, bland annat Södra Härene.

Det är ett otroligt arbete Tage har lagt ner. Man kan hitta hans fantastiska dokumentation på Alingsås Släktforskarförenings webbplats. Här är en direktlänk till sammanställningen för Södra Härene (pdf). Uppgifterna sträcker sig från kyrkböckerna började föras och fram till nutid.